tchc.vanthu@gmail.com Hotline: (028) 38752953 – (028) 38751252

Information

Bến Xe Miền Tây nhận cờ thi đua

     Theo quyết định 3060/QD-BGTVT được Bộ trưởng Bộ Giao Thông Vận Tải ký trao trao tặng "Cờ thi đua xuất sắc năm 2011" cho Công ty cổ phần Bến Xe Miền Tây. Trong năm qua Công ty cổ phần Bến Xe Miền Tây đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Ngành Giao thông vận tải năm 2011.

Đồng thời, Công ty cổ phần Bến Xe Miền Tây cũng đón chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuần TCVN ISO 9001 : 2008 / ISO 9001 : 2008

You have questions or comments. Please send us.

Send Contact

Related news