tchc.vanthu@gmail.com Hotline: (028) 38752953 – (028) 38751252

Information

Các Đơn vị vận tải kê khai phụ thu giá vé dịp Lễ Quốc Khánh 2/9

 Thực hiện văn bản số 11707/SGTVT-VTĐB ngày 31/8/2016 của Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh về việc báo cáo tình hình kê khai giá vé hành khách phục vụ Lễ Quốc khánh 02/9 năm 2016.

 

Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây (Bến xe Miền Tây), báo cáo như sau: hiện nay tại Bến xe Miền Tây có 104 tuyến vận tải cố định liên tỉnh, gồm 138 Đơn vị Vận tải (ĐVVT) đang hoạt động tại bến, trong đó 26 ĐVVT Thành phố Hồ Chí Minh quản lý.

 

Danh sách các đơn vị vận tải kê khai phụ thu giá vé dịp Lễ 2/9/2016.

 

Công văn chi tiết Sở Giao thông Vận tải TP.HCM

You have questions or comments. Please send us.

Send Contact

Related news