tchc.vanthu@gmail.com Hotline: (028) 38752953 – (028) 38751252

Information

Doanh nghiệp lãi lớn, nợ vay 0 đồng

Theo thống kê của VnExpress.net và đối tác cung cấp dữ liệu VNDirect, trong hơn 500 doanh nghiệp niêm yết đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2013, trên 100 doanh nghiệp có hạng mục vay và nợ dài hạn bằng 0, trong đó, 5 doanh nghiệp không những không nợ mà lợi nhuận tăng trưởng mạnh.

Trong khi các doanh nghiệp khác chật vật tìm nguồn vốn vay, vẫn có những doanh nghiệp lợi nhuận tăng cao mà không phải vay nợ.

 

1. Bibica

Theo báo cáo tài chính quý IV/2013 của Công ty cổ phần Bibica (Bibica, mã CK: BBC), 2 hạng mục vay nợ ngắn
hạn và dài hạn của đơn vị này đều bằng 0. Năm 2013, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của đơn vị này tăng
trưởng gần 13% so với 2012, lợi nhuận sau thuế đạt gần 45 tỷ, tăng 73% so với cùng kỳ. Công ty có vốn điều lệ
154 tỷ đồng. Ảnh: NCĐT.

 

 

2. Thép Tiến Lên

Công ty cổ phần tập đoàn Thép Tiến Lên (Mã CK: TLH) cũng là doanh nghiệp có kết quả kinh
doanh rất khả quan. Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2013, công ty này không có nợ vay
dài hạn. Lợi nhuận 2013 của đơn vị này đạt 112,2 tỷ đồng, tăng 167% so với 2012. Cuối 2013,
Thép Tiến Lên  khánh thành thêm nhà máy thép Bắc Nam có công suất 300 ngàn tấn một năm
tại khu công nghiệp Tam Phước, Đồng Nai. Việc đầu tư xây dựng máy móc thiết bị ở nhà máy
này chủ yếu từ nguồn vốn chủ sở hữu.

 

 

 

3. Chứng khoán Kim Long

Theo báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty cổ phần Chứng khoán Kim Long (Mã CK: KLS), ngoài việc
không có nợ vay ngắn và dài hạn thì tổng nợ dài hạn của công ty này cũng chỉ vỏn vẹn 139 triệu đồng. Nguồn
vốn chủ sở hữu của công ty tính đến ngày 31/12 là 2.480 tỷ đồng. Năm 2013, lợi nhuận sau thuế của doanh
nghiệp này tăng đột biến lên 138 tỷ đồng, gấp 6,5 lần so với 2012. Vốn điều lệ công ty là 2.025 tỷ đồng.

 

 


4. Chứng khoán Bảo Việt

Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt (Mã CK: BVS) có bức tranh kinh doanh tốt. Báo cáo tài chính hợp
nhất quý IV/2013 của đơn vị này cho biết không có nợ vay ngắn hạn và dài hạn. Lợi nhuận sau thuế 2013
của chứng khoán Bảo Việt tăng 11,6% so với 2012. Lương thưởng của ban Tổng giám đốc doanh nghiệp
này cũng tăng so với 2012. Vốn điều lệ công ty là 723,3 tỷ đồng.

 

 

5. Bến xe miền Tây

Công ty cổ phần bến xe miền Tây (Mã CK: WSC) có lợi nhuận tăng trưởng khá đều đặn. Báo cáo tài chính
hợp nhất quý IV/2013 của doanh nghiệp cho thấy lợi nhuận sau thuế đạt gần 27 tỷ đồng, tăng 2 tỷ đồng so
với 2012. Vốn điều lệ công ty là 25 tỷ đồng. Trong đó, vốn sở hữu Nhà nước chiếm 51% vốn điều lệ, tương
đương 12,75 tỷ đồng còn vốn thuộc sở hữu cổ đông là cán bộ, công nhân viên và các đối tượng ngoài công
ty 49%, tương đương 12,25 tỷ đồng.
                                                                                                                                          Hồng Châu

Nguồn: http://kinhdoanh.vnexpress.net/

You have questions or comments. Please send us.

Send Contact

Related news