webmaster@bxmt.com.vn Hotline: (028) 38752953 – (028) 38751252

Event News

ĐỐI THOẠI ĐINH KỲ I 2016

 Chiều ngày 24 tháng 02 năm 2016, Công ty Cổ Phần Bến Xe Miền Tây tổ chức buổi họp đối thoại định kỳ giữa ban Giám Đốc và người lao động. Buổi đối thoại diễn ra nghiêm túc, trang trọng, dân chủ và đúng thủ tục.

Ông Kiều Nam Thành Tổng Giám Đốc công ty trình bày khái quát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất và kinh doanh của công ty năm 2015 và nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm quý I năm 2016

Trong kỳ đối thoại lần này, Ông Nguyễn Xuân Tùng tổng hợp lại ý kiến và thực hiện các ý kiến của người lao động tại Đối thoại Quý III và IV năm 2015, hầu hết các ý kiến đã và đang được thực hiện. Ngoài ra, đại diện người lao động cũng có những đề xuất với ban Giám Đốc một số đề nghị như đề nghị Công ty hợp đồng với nhà may hoặc phát vải để thực hiện thống nhất đồng phục trong CBCNV, gắn mica niêm yết giá vé để kịp thời cập nhật giá vé của các ĐVVT hiện nay,.vv..

Chi tiết biên bản cuộc họp

 

You have questions or comments. Please send us.

Send Contact

Related news