tchc.vanthu@gmail.com Hotline: (028) 38752953 – (028) 38751252

Event News

Hội nghị Đại biểu Người lao động Năm 2020

Nhằm phát huy quyền dân chủ trực tiếp của người lao động, tạo điều kiện để người lao đôngk được biết, được tham gia ý kiến, được quyết định và giám sát những vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích, nghĩa vụ và trách nhiệm của người lao động. Và đánh giá một năm thực hiện Thỏa ước lao động tập thể, các chế độ, chính sách liên quan đến người lao động. Thảo luận và bàn bạc các vấn đề khác mà người sử dụng lao động và người lao động quan tâm.

Ban Tổng Giám đốc Công ty cùng Ban chấp hành Công đoàn Công ty đã tiến hành tổ chức Hội nghị Đại biểu người lao động năm 2020 vào lúc 8 g 00 ngày 13 tháng 3 năm 2020.

Đến tham dự Hội nghị có bà Tăng Thị Thu Lý - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cơ khí Giao thông vận tải Sài Gòn - TNHH Một Thành viên, bà Nguyễn Thị Thanh Dung - Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty, bà Lê Thị Mỹ Hạnh - Giám độc Nhân sự Tổng Công ty, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây.

Bà Lê Thị Mỹ Hạnh (bìa trái), bà Nguyễn Thị Kim Dung và bà Tăng Thị Thu Lý

Tại Hội nghị, Đại diện người sử dụng lao động đã giải đáp một số thắc mắc của người lao động. Từ đó thay thế sửa đổi, bổ sung lại Thỏa ước Lao động Tập thể 2018 - 2021 và Quy chế Trả lương trả thưởng năm 2018.

Ngoài ra, Hội nghị cũng bầu ra ban thanh tra nhân dân và đại diện cho Tập thể Lao động dự Đối thoại định kỳ của Công ty hằng quý.

Bỏ phiếu Bầu ban thanh tra Nhân dân và Đại biểu đại diện Tập thể Người lao động dự Đối thoại định kỳ

 

Bà Nguyễn Thị Thanh Dung phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Biên bảnNghị quyết hội nghị người lao động.

You have questions or comments. Please send us.

Send Contact

Related news