tchc.vanthu@gmail.com Hotline: (028) 38752953 – (028) 38751252

Event News

Hội Nghị Người Lao Động Công Ty Cổ Phần Bến Xe Miền Tây năm 2017

      Hội nghị Đại biểu người lao động Công ty Cổ phần Bến Xe Miền Tây năm 2017 được tiến hành vào lúc 8h30 ngày 22/03/2017 tại Hội trường Công ty Cổ phần Bến Xe Miền Tây, số 395 Kinh Dương Vương, P. An Lạc, Q. Bình Tân, Tp.HCM.

       Hội nghị diễn ra theo đúng trình tự, thủ tục quy định với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, dân chủ ; với sự hiện diện của 66/68 đại biểu người lao động được triệu tập.

 

 

Diễn biến hội nghị:

 

       1. Ông Phùng Minh Hải thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do tổ chức Hội nghị người lao động

 

        2. Hội nghị bầu đoàn chủ tịch


       3. Ông Diệp Minh Sang trình bày Báo cáo tình hình đại biểu về tham dự Hội nghị, theo đó, Hội nghị có sự hiện diện của 66/68 người lao động được triệu tập và tuyên bố tất cả các đại biểu về dự đều có đủ tư cách dự Hội nghị và Hội nghị đủ điều kiện tiến hành.

 

4. Ông Kiều Nam Thành, thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua chương trình làm việc của Hội nghị.

 

 

5. Ông Phùng Minh Hải trình bày Báo cáo kết quả Hội nghị NLĐ cấp Phòng và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của CBCNV – NLĐ. (đính kèm văn kiện Hội nghị).

 

 

6. Ông Trần Văn Phương trình bày Báo cáo tóm tắt kết quả sản xuất kinh doanh 2016 và phương hướng các giải pháp các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017. (đính kèm văn kiện Hội nghị)

 

 

7. Ông Đặng Nguyễn Nguyên Huân trình bày Báo cáo tình hình thực hiện Thỏa ước lao động tập thể năm 2016. (đính kèm văn kiện Hội nghị)

 

 

8. Ông Nguyễn Văn Thành trình bày Báo cáo tình hình sử dụng quỹ khen thưởng - phúc lợi năm 2016; Kế hoạch sử dụng quỹ khen thưởng – phúc lợi năm 2017 và Báo cáo thu chi Quỹ từ thiện xã hội năm 2016; Kế hoạch sử dụng Quỹ từ thiện xã hội năm 2017.(đính kèm văn kiện Hội nghị)

 

 

9. Ông Nguyễn Hữu Đức trình bày báo cáo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2016. (đính kèm văn kiện Hội nghị)

 

 

10. Ông Kiều Nam Thành đại diện Người sử dụng lao động giải đáp ý kiến, kiến nghị của CBCNV

 

 

Ông Kiều Nam Thành (TGĐ) giải đáp ý kiến, kiến nghị CBCNV

 

11. Hội nghị thảo luận

 

12. Kết quả biểu quyết các văn kiện Hội nghị

 

13. Bà Tăng Thị Thu Lý, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty, thay mặt Lãnh đạo Tổng Công ty phát biểu ý kiến chỉ đạo Hội nghị

 

 

 

Bà Tăng Thị Thu Lý (PTGĐ Tổng Cty) phát biểu ý kiến chỉ đạo Hội nghị

 

14. Bầu thành viên đại diện tập thể lao động tham gia đối thoại định kỳ năm 2017

 

15. Ông Nguyễn Minh Tiến, thay mặt Ban chấp hành Công đoàn Công ty phát động phong trào thi đua năm 2017. (đính kèm văn kiện Hội nghị).

 

 

16. Bà Huỳnh Ngọc Đỗ Quyên, thay mặt Đoàn Thư ký thông qua Dự thảo Nghị quyết Hội nghị. Hội nghị biểu quyết với số đại biểu thống nhất 66/66 đại biểu, đạt tỉ lệ 100%.

 

 

17. Ông Phùng Minh Hải phát biểu bế mạc Hội nghị.

 

 

Hội nghị kết thúc vào lúc 11 giờ 00 cùng ngày 

 

Biên bản hội nghị và nghị quyết chi tiết

 

You have questions or comments. Please send us.

Send Contact

Related news