tchc.vanthu@gmail.com Hotline: (028) 38752953 – (028) 38751252

Information

HỘI THAO CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE MIỀN TÂY NĂM 2017

     Căn cứ kế hoạch số 23-KH/CĐ-ĐTN, ngày 17/05/2017 Công Đoàn Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây kết hợp với Đoàn Thanh niên tổ chức “Hội Thao CNVC-LĐ năm 2017”. Hội thao nhằm tổ chức một sân chơi thư giãn và tăng thêm tin thần đoàn kểt cho CNVC-LĐ Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây.

     Hội thao được tổ chức với các bộ môn thi đấu như: Bida, Karaoke, Cờ tướng, Đá banh mini và được diễn ra từ ngày 02/06 đến ngày 09/06/2017.

      Một số hình ảnh về hội thao:

 

You have questions or comments. Please send us.

Send Contact

Related news