tchc.vanthu@gmail.com Hotline: (028) 38752953 – (028) 38751252

Information

Họp mặt các bộ lãnh đạo và cán bộ hưu trí

Ngày 06 tháng 01 năm 2015, trong không khí xuân về Công ty tổ chức buổi họp mặt các các bộ lãnh đạo và các bộ hưu trí, đây là dịp để các lãnh đạo thăm hỏi sức khỏe các cán bộ hưu trí, tặng quà tết và báo cáo các hoạt động sản xuất đã thực hiện được trong năm qua.
Buổi họp mặt thành công tốt đẹp, các cán bộ hưu trí, nguyên lãnh đạo đều mừng trong không khí xum vầy, được gặp lại nhau ôn lại những kỉ niệm truyền thống những ngày đầu Công ty đi vào hoạt động.

Một số hình ảnh tại buổi họp mặt:

 

Tổng Giám Đốc - Ông Kiều Nam Thành phát biểu.

Nguyên Giám Đốc - Nguyễn Văn Cuộc phát biểu cảm nghĩ.

 Hoàng Sơn

You have questions or comments. Please send us.

Send Contact

Related news