tchc.vanthu@gmail.com Hotline: (028) 38752953 – (028) 38751252

Information

KẾ HOẠCH PHỤC VỤ LỄ QUỐC KHÁNH 2-9 NĂM 2018

Căn cứ phương án các ngày nghỉ Lễ trong năm 2018 đã được Chính phủ thông qua. Theo đó, dịp Lễ Quốc khánh 2/9 năm 2018 công chức, viên chức và người lao động nghỉ 03 ngày liên tục từ ngày 01/9/2018 đến hết ngày 03/9/2018 (từ ngày thứ bảy đến hết ngày thứ hai).

Để đảm bảo phục vụ hành khách đi lại dịp Lễ Quốc khánh 2/9 năm 2018, Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây (Bến xe Miền Tây) xây dựng kế hoạch phục vụ, cụ thể như sau:

1. Dự báo lượng hành khách

Dự báo lượng hành khách đi lại trong dịp Lễ Quốc khánh 2/9 năm 2018 tăng từ 4 đến 6% so với lượng hành khách đi lại dịp Lễ Quốc khánh 2/9 năm 2017. Dự kiến ngày cao điểm dịp Lễ Quốc khánh 2/9 năm 2018 là ngày 01/9/2018 (thứ bảy), lượng hành khách có thể đạt từ 60.000 đến 62.000 khách/ngày.

 2. Thời gian phục vụ

Bến xe Miền Tây tổ chức phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách dịp Lễ Quốc khánh 2/9 năm 2018 trong 04 ngày, từ ngày 31/8/2018 đến hết ngày 03/9/2018 (từ thứ sáu đến hết ngày thứ hai).

Do sau Lễ cụ thể vào ngày 03/9/2018 (thứ hai) và ngày 04/9/2018 (thứ ba), lượng hành khách từ các tỉnh về Bến xe Miền Tây rất đông nên điều chỉnh biểu đồ xe buýt hoạt động sớm hơn, bắt đầu từ 04 giờ sáng trên tuyến số 10, 151, 601, 618 và 14 để giải tỏa hành khách. 

3. Giá vé dịp Lễ Quốc khánh 2/9 

Nhằm đảm bảo tốt công tác phục vụ hành khách, khuyến khích xe quay vòng nhanh cũng như thuê thêm xe để phục vụ, đề nghị các ĐVVT khi xây dựng mức giá vé trong dịp Lễ Quốc khánh 2/9 năm 2018 phải hợp lý; qua thống kê tại Bến xe Miền Tây vào dịp Lễ Quốc khánh 2/9 các năm qua các ĐVVT áp dụng mức tăng giá vé không quá 40% so với mức giá vé ngày thường và thời gian tăng giá vé trong 02 ngày; cụ thể ngày 31/8 và ngày 01/9.

 

Trên đây là sơ bộ về kế hoạch phục vụ Lễ Quốc khánh 2/9. Chi tiết về kế hoạch xem tại đây.

 

You have questions or comments. Please send us.

Send Contact

Related news