tchc.vanthu@gmail.com Hotline: (028) 38752953 – (028) 38751252

Information

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC TẬP PHƯƠNG ÁN CHỮA CHÁY - CỨU HỘ NĂM 2018

     Với mục đích ôn lại những kiến thức cơ bản cho lực lượng PCCC, nắm vững các tính năng, tác dụng của các loại bình chữa cháy và các phương tiện, trang thiết bị hiện có của Công ty để tổ chức chữa cháy - cứu hộ đạt hiệu quả khi có sự cố xảy ra; Nâng cao ý thức về công tác PCCC  của toàn thể CB.CNV trong Công ty, biết sử dụng thành thạo các dụng cụ PCCC hiện có để dập tắt đám cháy lúc ban đầu và kiểm tra trang bị các dụng cụ PCCC để bổ sung kịp thời đạt yêu cầu PCCC ở cơ sở.

     Theo kế hoạch, lúc 15h00 ngày 14/09/2018, Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy quận Bình Tân thực tập phương án chữa cháy - cứu hộ năm 2018 với tình huống cháy giả định là "cháy xe đang đậu trong bãi chờ tài".

      Chi tiết kê hoạch xe tại đây.

You have questions or comments. Please send us.

Send Contact

Related news