webmaster@bxmt.com.vn Hotline: (028) 38752953 – (028) 38751252

Notification

Kế hoạch ứng phó dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của Virus Corona gây ra

Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây đưa ra kế hoạch ứng phó dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của Virus Corona gây ra. Qua đó nhằm chủ động phòng ngừa dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona và thông tin kịp thời, chính xác để nâng cao nhận thức, ý thức và trách nhiệm của người lao động, các cá nhân, tổ chức, đơn vị vận tải đang hoạt động tại Bến xe và hành khách.

Chi tiết kế hoạch

You have questions or comments. Please send us.

Send Contact

Related news