webmaster@bxmt.com.vn Hotline: (028) 38752953 – (028) 38751252

Event News

Lễ Phát động phục vụ hành khách dịp Tết Cổ truyển Canh Tý năm 2020

Căn cứ Kế hoạch số 1025/KH-SC ngày 27/12/2019, vào lúc 15g00 ngày 14/01/2020, Tại Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây đã tổ chức lễ Phát động phục vụ hành khách dịp Tết cổ truyền Canh Tý năm 2020. Buổi lễ như một lời cam kết giữa các đơn vị bến xe và các đơn vị vận tải đối với hành khách nhân dịp Tết đến.

 

 

 

 

 

You have questions or comments. Please send us.

Send Contact

Related news