tchc.vanthu@gmail.com Hotline: (028) 38752953 – (028) 38751252

Event News

LỄ PHÁT ĐỘNG PHỤC VỤ HÀNH KHÁCH DỊP TẾT CỔ TRUYỀN KỶ HỢI NĂM 2019

     Căn cứ Kế hoạch số  15/KH-SC ngày 09/01/2019 về việc tổ chức Lễ Phát đông phục vụ hành khách dịp Tết cổ truyền Kỷ Hợi năm 2019.

     Vào lúc 15g00 ngày 25/01/2019, Tại Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây đã tổ chức lễ Phát động phục vụ hành khách dịp Tết cổ truyền Kỷ Hợi năm 2019. Buồi lễ như một lời cam kết giữa các đơn vị bến xe và các đơn vị vận tải đối với hành khách nhân dịp Tết đến.

 

 

 

 

You have questions or comments. Please send us.

Send Contact

Related news