tchc.vanthu@gmail.com Hotline: (028) 38752953 – (028) 38751252

Information

Người vi phạm phải trả chi phí xét nghiệm nồng độ cồn

Người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ vi phạm luật giao thông phải chi trả chi phí xét nghiệm nồng độ cồn trong máu theo giá dịch vụ khám, chữa bệnh.

Đó là quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2014/TTLT-BYT-BCA quy định về xét nghiệm nồng độ cồn trong máu của người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ vừa được liên Bộ Y tế - Công an ban hành và có hiệu lực thi hành từ 19/9. Theo Thông tư, có 4 trường hợp phải xét nghiệm nồng độ cồn trong máu, bao gồm: Người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ gây tai nạn hoặc bị tai nạn giao thông được cán bộ công an đang làm nhiệm vụ điều tra, giải quyết tai nạn giao thông yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn trong máu. Người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ có liên quan đến vụ tai nạn giao thông được cán bộ công an đang làm nhiệm vụ điều tra, giải quyết tai nạn giao thông yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn trong máu. Người bị vi phạm sẽ phải chi trả chi phí xét nghiệm nồng độ cồn trong máu Người vi phạm sẽ phải chi trả chi phí xét nghiệm nồng độ cồn trong máu. Người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ có dấu hiệu sử dụng chất có cồn được cán bộ công an đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát giao thông yêu cầu kiểm tra nông độ cồn trong máu. Người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ bị tai nạn giao thông được đưa đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải được bác sĩ chỉ định xét nghiệm nồng độ cồn trong máu. Điểm mới nổi bật trong Thông tư là các trường hợp vi phạm luật thì phải chi trả chi phí xét nghiệm nồng độ cồn theo giá dịch vụ khám, chữa bệnh. Nếu người phải xét nghiệm nồng độ cồn thuộc trường hợp 1, 2, 4 có thẻ bảo hiểm y tế thì bảo hiểm thanh toán chi phí theo quy định. Nếu người điều khiển phương tiện giao thông thuộc trường hợp 1, 2 không có thẻ bảo hiểm y tế và người thuộc trường hợp 3 có hoặc không có thẻ bảo hiểm y tế thì cơ quan công an yêu cầu họ thanh toán theo giá dịch vụ khám, chữa bệnh hiện hành. Người điều khiển phương tiện giao thông thuộc trường hợp 4 không có thẻ bảo hiểm y tế cũng phải thanh toán chi phí xét nghiệm theo giá dịch vụ khám, chữa bệnh.

Bài viết: http://news.zing.vn/Nguoi-vi-pham-phai-tra-chi-phi-xet-nghiem-nong-do-con-post449628.html

Nguồn Zing News
Đó là quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2014/TTLT-BYT-BCA quy định về xét nghiệm nồng độ cồn trong máu của người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ vừa được liên Bộ Y tế - Công an ban hành và có hiệu lực thi hành từ 19/9. Theo Thông tư, có 4 trường hợp phải xét nghiệm nồng độ cồn trong máu, bao gồm: Người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ gây tai nạn hoặc bị tai nạn giao thông được cán bộ công an đang làm nhiệm vụ điều tra, giải quyết tai nạn giao thông yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn trong máu. Người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ có liên quan đến vụ tai nạn giao thông được cán bộ công an đang làm nhiệm vụ điều tra, giải quyết tai nạn giao thông yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn trong máu.

Bài viết: http://news.zing.vn/Nguoi-vi-pham-phai-tra-chi-phi-xet-nghiem-nong-do-con-post449628.html

Nguồn Zing News
Đó là quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2014/TTLT-BYT-BCA quy định về xét nghiệm nồng độ cồn trong máu của người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ vừa được liên Bộ Y tế - Công an ban hành và có hiệu lực thi hành từ 19/9. Theo Thông tư, có 4 trường hợp phải xét nghiệm nồng độ cồn trong máu, bao gồm: Người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ gây tai nạn hoặc bị tai nạn giao thông được cán bộ công an đang làm nhiệm vụ điều tra, giải quyết tai nạn giao thông yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn trong máu. Người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ có liên quan đến vụ tai nạn giao thông được cán bộ công an đang làm nhiệm vụ điều tra, giải quyết tai nạn giao thông yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn trong máu.

Bài viết: http://news.zing.vn/Nguoi-vi-pham-phai-tra-chi-phi-xet-nghiem-nong-do-con-post449628.html

Nguồn Zing News

Đó là quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2014/TTLT-BYT-BCA quy định về xét nghiệm nồng độ cồn trong máu của người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ vừa được liên Bộ Y tế - Công an ban hành và có hiệu lực thi hành từ 19/9.

Theo Thông tư, có 4 trường hợp phải xét nghiệm nồng độ cồn trong máu, bao gồm: Người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ gây tai nạn hoặc bị tai nạn giao thông được cán bộ công an đang làm nhiệm vụ điều tra, giải quyết tai nạn giao thông yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn trong máu.

Người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ có liên quan đến vụ tai nạn giao thông được cán bộ công an đang làm nhiệm vụ điều tra, giải quyết tai nạn giao thông yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn trong máu.

Người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ có dấu hiệu sử dụng chất có cồn được cán bộ công an đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát giao thông yêu cầu kiểm tra nông độ cồn trong máu.

Người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ bị tai nạn giao thông được đưa đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải được bác sĩ chỉ định xét nghiệm nồng độ cồn trong máu.

Điểm mới nổi bật trong Thông tư là các trường hợp vi phạm luật thì phải chi trả chi phí xét nghiệm nồng độ cồn theo giá dịch vụ khám, chữa bệnh. Nếu người phải xét nghiệm nồng độ cồn thuộc trường hợp 1, 2, 4 có thẻ bảo hiểm y tế thì bảo hiểm thanh toán chi phí theo quy định.

Nếu người điều khiển phương tiện giao thông thuộc trường hợp 1, 2 không có thẻ bảo hiểm y tế và người thuộc trường hợp 3 có hoặc không có thẻ bảo hiểm y tế thì cơ quan công an yêu cầu họ thanh toán theo giá dịch vụ khám, chữa bệnh hiện hành.

Người điều khiển phương tiện giao thông thuộc trường hợp 4 không có thẻ bảo hiểm y tế cũng phải thanh toán chi phí xét nghiệm theo giá dịch vụ khám, chữa bệnh.

Theo Zing.vn

You have questions or comments. Please send us.

Send Contact

Related news