tchc.vanthu@gmail.com Hotline: (028) 38752953 – (028) 38751252

Information

Tập huấn An toàn - Vệ sinh lao động năm 2017

      Căn cứ Kế hoạch số 33/KH-BXMT ngày 01/03/2017 của Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động thành phố Hồ Chí Minh lần thứ I năm 2017

    Ngày 25/05/2017, Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây phối hợp với Trung tâm Kiểm định kỹ thuật An toàn Khu vực II mở khóa huấn luyện “An toàn – Vệ sinh lao động năm 2017” cho 51 CBCNV công ty tham dự. Gồm có Thành viên Hội đồng bảo hộ lao động và Đội An toàn Vệ sinh viên, Tổ trưởng, Tổ phó Tổ sản xuất, nhân viên mới của các phòng chưa được huấn luyện.

     Khóa huấn luyện nhằm nâng cao ý thức chấp hành các quy định về an toàn lao động tại nơi làm việc. Các biện pháp phòng tránh và xữ lý khi xảy ra sự cố cháy nổ hoặc khi có tai nạn lao động.

         

     Một số hình ảnh về khóa huấn luyện.

 

 

 

 

 

You have questions or comments. Please send us.

Send Contact

Related news