tchc.vanthu@gmail.com Hotline: (028) 38752953 – (028) 38751252

Information

THÔNG BÁO HẠN CHẾ XE 2, 3 BÁNH LƯU THÔNG TRONG BẾN XE

      Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho người và các phương tiện; từng bước nâng cao chất lượng phục vụ; góp phần xây dựng bến xe an toàn và văn minh; Công ty cổ phần bến xe miền Tây thông báo đến các tổ chức, cá nhân đang hoạt động tại bến xe miền Tây và khách hàng về việc thực hiện các giải pháp cấm và hạn chế phương tiện xe gắn máy 2, 3 bánh lưu thông trong Bến xe Miền Tây.

     Thời gian bắt đầu thực hiện: kể từ ngày 25/07/2017.

     Thông báo chi tiết tại đây.

You have questions or comments. Please send us.

Send Contact

Related news