CTY TNHH KIM NGÂN  CTY TNHH KIM NGÂN

CTY TNHH KIM NGÂN
  • 216 LÊ LỢI, CHÂU PHÚ, CHÂU ĐỐC, AN GIANG
  • Tel: 076 8655424
  • Fax:
  • Email:
  • Website:
STT
Tuyến xe
Giờ khởi hành
Giá vé (VND)
1
Khánh Bình Khánh Bình
Loại 1:      125,000