webmaster@bxmt.com.vn Hotline: (028) 38752953 – (028) 38751252

Thông tin

Đại hội đồng cổ đông 2015 - Bến Xe Miền Tây

Sáng ngày 08/04/2015, tại Hội trường Khách sạn Thiên Hồng, số 52 - 56 Tản Đà, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần Bến Xe Miền Tây đã tổ chức thành công đại hội cổ đông thường niên 2015 với sự tham dự các nhà đầu tư, cơ quan truyền thông và hơn 73 cổ đông tương ứng với 1.928.000 cổ phiểu.

Đại hội đã nhận được sự đồng thuận, nhất trí cao  của các cổ đông thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và phương hướng năm 2015

- Báo cáo hoạt động của hội đồng quản trị năm 2014.

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.

- Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch thưởng tiền lương tháng 13 cho người lao động, viên chức quản lý doanh nghiệp năm 2015.

- Phương án chọn công ty kiểm toán năm 2015

Tại đại hội chủ tịch HDQT ông Kiều Nam Thành đã trình bày kế hoạch đầu tư một số công trình trọng điểm trong năm 2015 như sau: xây dựng hệ thống sử lý nước thải, cải tạo khu vực mặt tiền Bến Xe, cải tạo khu nhà để xe thành lối đi riêng cho xe buýt và văn phòng làm việc.

Một số hình ảnh đại hội:

Toàn cảnh đại hội

Bàn làm việc Chủ tọa đoàn

 

Cổ đông bỏ phiếu

Cổ đông biểu quyết.

Hoàng Sơn

Bạn có thắc mắc hay ý kiến góp ý. Xin vui lòng gửi cho chúng tôi.

Gửi liên hệ

Tin liên quan