webmaster@bxmt.com.vn Hotline: (028) 38752953 – (028) 38751252

Chi nhánh Doanh nghiệp tư nhân vận chuyển hành khách Mỹ Duyên

Chi nhánh Doanh nghiệp tư nhân vận chuyển hành khách Mỹ Duyên
Địa chỉ
Số 07, Nguyễn Chí Thanh, phường 6, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại
0300993856-001
Fax
02996515151
Giới thiệu
Liên hệ
Mã bảo vệ