tchc.vanthu@gmail.com Hotline: (028) 38752953 – (028) 38751252

Hợp tác xã giao thông vận tải Chợ Mới

Hợp tác xã giao thông vận tải Chợ Mới
Địa chỉ
Số 167/7 Trần Hưng Đạo, Thị trấn Chợ Mới, Huyện Chợ Mới, An Giang
Điện thoại
1600150947
Fax
0296 3883500
Giới thiệu
Liên hệ
Mã bảo vệ