webmaster@bxmt.com.vn Hotline: (028) 38752953 – (028) 38751252

Hợp tác xã vận tải thủy bộ Đồng Tâm

Hợp tác xã vận tải thủy bộ Đồng Tâm
Địa chỉ
Số 42 - Lô 1 - KDC Bến xe mới, Khóm Hòa Bình, Phường Vĩnh Mỹ, TP Châu Đốc, An Giang
Điện thoại
1600151330
Fax
0296 3869363
Giới thiệu
Liên hệ
Mã bảo vệ