tchc.vanthu@gmail.com Hotline: (028) 38752953 – (028) 38751252

Giới Thiệu

Khôi phục hoạt động khai thác của các phương tiện vận tải hành khách.

Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản hoả tốc số 4393/BGTVT-CV ngày 7 tháng 5. Qua đó, khôi phục hoạt động khai thác của các phương tiện vận tải hành khách từ 0 giờ ngày 8 tháng 5 năm 2020. Các đơn vị vận tải khi hoạt động phải đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên các phương tiện vận tải hành khách trong tình hình mới theo đúng quy định.

Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây xin thống báo đến các đơn vị vận tải và hành khách được biết để nắm thông tin.

Bạn có thắc mắc hay ý kiến góp ý. Xin vui lòng gửi cho chúng tôi.

Gửi liên hệ

Tin liên quan