webmaster@bxmt.com.vn Hotline: (028) 38752953 – (028) 38751252

Thông tin

LỄ TRAO TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG “VÌ SỰ NGHIỆP PHÁT TRIỂN GIAO THÔNG VẬN TẢI VIỆT NAM”

  Căn cứ Quyết định số 2240/QĐ-BGTVT ngày 07/7/2015 của Bộ Giao thông vận tải Việt Nam về việc tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển Giao thông vận tải Việt Nam”, Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây có 03 cá nhân được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Giao thông vận tải Việt Nam” là ông Lê Quốc Dũng – nhân viên Tổ Vệ sinh phòng Kinh doanh Dịch vụ, ông Đoàn Văn Đạt – nhân viên phòng Điều hành và ông Lê Văn Thắng – nhân viên phòng Bảo vệ.

 

 Do đó, để ghi nhận thành tích của các cá nhân đạt được hình thức khen thưởng nêu trên, Công ty đã ban hành Quyết định số 130/QĐ-BXMT ngày 03/12/2015 để khen thưởng cho các cá nhân được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển Giao thông vận tải Việt Nam”.

 

 Đồng chí Phùng Minh Hải đọc quyết định khen thưởng.

Ngày 14/12/2015, Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây đã tổ chức Lễ trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển Giao thông vận tải Việt Nam” nhằm ghi nhận sự đóng góp của các cá nhân trong ngành Giao thông vận tải. 

 

Ông Kiều Nam Thành (TGĐ) trao bằng khen khen và kỷ niệm chương cho các cá nhân 

 

Bạn có thắc mắc hay ý kiến góp ý. Xin vui lòng gửi cho chúng tôi.

Gửi liên hệ

Tin liên quan