webmaster@bxmt.com.vn Hotline: (028) 38752953 – (028) 38751252

Thông tin

Phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Thực hiện văn bản số 3720/UBND-PCNC ngày 02/07/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố về thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2015 và văn bản số 694/SC-PC ngày 17/07/2015 của Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn - TNHH MTV

 

Công ty cổ phần Bến Xe Miền Tây đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền và phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại công ty nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và ý thức chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng của cán bộ, công nhân viên người lao động, tạo sự đồng thuận trong xã hội về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, góp phần đấu tranh phòng, chống tham nhũng có hiệu quả.

 

Ngày 24/09/2015, Công ty đã tổ chức thành công buổi hội nghị tuyên truyền, phổ biến về nội dung pháp luật phòng, chống tham nhũng với sự tham gia của Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc, Ban chỉ huy các phòng, Ban chấp hành Công đoàn, Ban chấp hành Đoàn Thanh niên, Tổ trưởng, Tổ phó sản xuất và toàn thể Đảng viên Công ty. Toàn thể Hội nghị đã được quán triệt và phổ biến những nội dung cơ bản về Luật Phòng, chống tham nhũng và một số nội dung liên quan về minh bạch tài sản, thu nhập qua phần trình bày của báo cáo viên – Đồng chí Trần Đình Trữ - Trưởng phòng Nghiệp vụ 1, Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh.

 

Một số hình ảnh tại buổi tuyên truyền:

 

Hoàng Sơn

Bạn có thắc mắc hay ý kiến góp ý. Xin vui lòng gửi cho chúng tôi.

Gửi liên hệ

Tin liên quan