webmaster@bxmt.com.vn Hotline: (028) 38752953 – (028) 38751252

Thông tin

Thông báo về việc kê khai và niêm yết giá dich vụ 2016

 - Căn cứ Quyết định 32/2012/QĐ-UBND, ngày 30/07/2012 của ỦY ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc thu phí trông giữ xe trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

- Căn cứ Quyết định số 74/2011 ngày 16/11/2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh v/v ban hành giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô tại các Bến xe Miền Đông, Bến xe Miền Tây, Bến xe An Sương và Bến xe Ngã Tư Ga trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Trong năm 2016, Công ty cổ phần Bến Xe Miền Tây không điều chỉnh mức giá các loại hình kinh doanh dịch vụ, vẫn giữ nguyên mức giá của năm 2015, cụ thể như sau:

Bảng chi tiết về việc kê khai và niêm yết giá dịch vụ 2016

 

 

Bạn có thắc mắc hay ý kiến góp ý. Xin vui lòng gửi cho chúng tôi.

Gửi liên hệ

Tin liên quan