tchc.vanthu@gmail.com Hotline: (028) 38752953 – (028) 38751252

About Covid - 19

BẾN XE MIỀN TÂY TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID - 19

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại một số địa phương trên cả nước. Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây không ngừng đề cao, cảnh giác, không chủ quan trước nguy cơ dịch bệnh; đồng thời thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 theo các hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Y tế và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Thực hiện tốt thông điệp 5K phòng chống Covid – 19 gồm “Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tụ tập – Khai báo ý tế” trong phòng, chống dịch bệnh như khuyến cáo của Bộ y tế.

Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch như trang bị dung dịch rửa tay (có ít nhất 60% nồng độ cồn), dung dịch khử khuẩn, thùng rác có nắp đậy trên mọi phương tiện vận tải hành khách,  yêu cầu tất cả người điều khiển phương tiện, tiếp viên, nhân viên bán vé, người phục vụ, CNVC - NLĐ và hành khách phải luôn đeo khẩu trang đúng cách. Phát video, treo băng rôn tuyên truyền tại các khu vực trong bến xe.

Thường xuyên giám sát, kiểm tra, nhắc nhở lái phụ xe, nhân viên bán vé, hành khách thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch. Thực hiện khai báo y tế, đo thân nhiệt đối với hành khách khi vào bến. Bến xe Miền Tây tăng cường phun xịt, khử khuẩn tất cả các khu vực trong bến 01 lần/ngày.

Băng rôn tuyên truyền tại các khu vực trong bến xe

.

 

Phát video tuyên truyền 

Trang bị dung dịch rửa tay 

Đánh dấu vị trí ngồi giữ khoảng cách an toàn cho hành khách

CNVC - NLĐ và lái phụ xe đeo khẩu trang khi đang làm việc

Đo thân nhiệt cho hành khách

Thực hiện khai báo y tế điện tử

Thường xuyên kiểm tra , nhắc nhở công tác phòng chống dịch trong khuôn viên bến xe

 

Tăng cường phun xịt, khử khuẩn toàn bến xe với tần suất 01 lần/ngày

Thông điệp 5K  của Bộ Y tế

Cũng trong ngày 07/05/2021 Sở GTVT Tp.HCM có văn bản số 4582/SGTVT - VTĐB về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 nhằm triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp trong công tác phòng, chống dịch Covid - 19 trong lĩnh vực giao thông vận tải trên địa bàn thành phố. Qua đó văn bản nêu rõ công tác phòng, chống dịch: khai báo y tế bắt buộc, tiếp tục và khuyến cáo hành khách cài đặt và bật ứng dụng BlueZone ( tại địa chỉ https://bluezone.gov.vn) để cảnh báo nguy cơ lây nhiễm Covid - 19, cập nhật kết quả tự đánh giá trên hệ thống Bản đồ chung sống an toàn với Covid - 19 (ứng dụng "An toàn Covid - 19" trên website: antoancovid.vn). Thời gian thực hiện: kể từ 18 giờ ngày 07/05/2021  cho đến khi có thông báo mới.

Văn bản số 4582/SGTVT - VTĐB

TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID - 19 NGÀY 10/05/2021

TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID - 19 NGÀY 11/05/2021

TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID - 19 NGÀY 12/05/2021

TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID - 19 NGÀY 13/05/2021

TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID - 19 NGÀY 15/05/2021

TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID - 19 NGÀY 16/05/2021

TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID - 19 NGÀY 17/05/2021

TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID - 19 NGÀY 18/05/2021

TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID - 19  TỪ NGÀY 12/05/2021 ĐẾN NGÀY 18/05/2021

TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID - 19 NGÀY 19/05/2021

TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID - 19 NGÀY 20/05/2021

TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID - 19 NGÀY 21/05/2021

TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID - 19 NGÀY 22/05/2021

TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID - 19 NGÀY 23/05/2021

TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID - 19 NGÀY 24/05/2021

TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID - 19 NGÀY 25/05/2021

TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID - 19 TỪ NGÀY 19/05/2021 ĐẾN NGÀY 25/05/2021

TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID - 19 NGÀY 26/05/2021

TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID - 19 NGÀY 27/05/2021

Văn bản 1737/UBND - VX của UNBND Tp.HCM về tăng cường phòng, chống dịch trên địa bàn Tp.HCM

TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID - 19 NGÀY 28/05/2021

TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID - 19 NGÀY 29/05/2021

TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID - 19 NGÀY 31/05/2021

TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID - 19 NGÀY 01/06/2021

TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID - 19 NGÀY 02/06/2021

TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID - 19 NGÀY 03/06/2021

TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID - 19 NGÀY 04/06/2021

TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID - 19 NGÀY 05/06/2021

TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID - 19 NGÀY 06/06/2021

TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID - 19 NGÀY 07/06/2021

TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID - 19 NGÀY 08/06/2021

TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID - 19 NGÀY 09/06/2021

TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID - 19 NGÀY 10/06/2021

TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID - 19 NGÀY 11/06/2021

TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID - 19 NGÀY 12/06/2021

TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID - 19 NGÀY 13/06/2021

TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID - 19 NGÀY 14/06/2021

TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID - 19 NGÀY 15/06/2021

TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID - 19 NGÀY 16/06/2021

TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID - 19 NGÀY 17/06/2021

TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID - 19 NGÀY 18/06/2021

TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID - 19 NGÀY 19/06/2021

TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID - 19 NGÀY 20/06/2021

TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID - 19 NGÀY 21/06/2021

TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID - 19 NGÀY 22/06/2021

TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID - 19 NGÀY 23/06/2021

TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID - 19 NGÀY 24/06/2021

TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID - 19 NGÀY 25/06/2021

TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID - 19 NGÀY 26/06/2021

TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID - 19 NGÀY 27/06/2021

TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID - 19 NGÀY 28/06/2021

TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID - 19 NGÀY 29/06/2021

TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID - 19 NGÀY 30/06/2021

TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID - 19 NGÀY 01/07/2021

TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID - 19 NGÀY 02/07/2021

TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID - 19 NGÀY 03/07/2021

TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID - 19 NGÀY 04/07/2021

TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID - 19 NGÀY 05/07/2021

TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID - 19 NGÀY 06/07/2021

TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID - 19 NGÀY 07/07/2021

TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID - 19 NGÀY 08/07/2021

You have questions or comments. Please send us.

Send Contact

Related news