tchc.vanthu@gmail.com Hotline: (028) 38752953 – (028) 38751252

About Covid - 19

Hướng dẫn cài đặt, sử dụng ứng dụng 'An toàn COVID-19'

Vừa qua Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây có nhân được công văn hỏa tốc số 155/BGTVT-CYT ngày 07/01/2021 của Bộ Giao thông Vận tải về triển khai thực hiện Bản đồ chung sống an toàn với COVID 19 đối với các phương tiện vận tải hành khách và Công văn số 509/SGTVT-VTĐB ngày 18/01/2021 của Sở Giao thông Vận tải TP Hồ Chí Minh về việc tiếp tục tăn cường công tác phòng, chống dịch COVID 19.

Qua đó, Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây thông báo đến các đơn vị vận tải, hành khách đến bến xe được biết về thực hiện cài đặt ứng dụng "An toàn Covid 19" và trang website www.antoancovid.vn.

Chi tiết về hướng dẫn cài đặt ứng dụng:

 

 

You have questions or comments. Please send us.

Send Contact

Related news