tchc.vanthu@gmail.com Hotline: (028) 38752953 – (028) 38751252

Công tác phòng, chống dịch covid - 19

TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID - 19 TỪ NGÀY 03/11/2021 ĐẾN 09/11/2021

Thực hiện Công văn số 924/SGTVT-VTĐB ngày 04 tháng 02 năm 2020 của Sở Giao thông vận tải về việc thực hiện báo cáo nhanh hàng ngày về tình hình triển khai thực hiện phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCov) đối với lĩnh vực vận tải hành khách trên địa bàn Thành phố.

Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây báo cáo triển khai thực hiện phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCov) từ ngày 03/11/2021 đến ngày 09/11/2021. Báo cáo chi tiết.

Ngày 03/11/2021.

Ngày 04/11/2021.

Ngày 05/11/2021.

Ngày 06/11/2021.

Ngày 07/11/2021.

Ngày 08/11/2021.

Ngày 09/11/2021.

You have questions or comments. Please send us.

Send Contact

Related news