hotro.bxmt@gmail.com Hotline: 1900 7373

Event News

BẾN XE MIỀN TÂY: TOP 20 THƯƠNG HIỆU VÀNG VIỆT NAM NĂM 2020

Viện kinh tế và Văn hóa kết hợp với Trung tâm Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam, Hiệp hội thông tin tư vấn kinh tế thương mại Việt Nam vừa tổ chức chương trình truyền thông “Xây dựng nền kinh tế xanh Quốc gia – Doanh nghiệp vì người tiêu dùng, Doanh nhân trí thức tiêu biểu năm 2020”.

Chương trình diễn ra lúc 9h ngày 19 tháng 07 năm 2020 tại Hà Nội. Tại buổi lễ tổng kết, Ban tổ chức đã vinh danh hơn 100 đơn vị, thương hiệu tiêu biểu năm 2020. Trong đó, Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây vinh dự được hội đồng bầu chọn là đơn vị top 20 " Thương hiệu vàng 2020".

Đại diện Công ty, ông Trần Văn Phương (Phó Tổng Giám đốc) tại buổi lễ

“Nhằm hưởng ứng cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam và đẩy mạnh thực hiện chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh, Hiệp hội thông tin tư vấn kinh tế thương mại Việt Nam phối hợp cùng Viện Khoa học phát triển nhân lực kinh tế văn hóa và Trung tâm bảo vệ người tiêu dùng thực hiện chương trình truyền thông “Xây dựng nền kinh tế xanh Quốc gia – Doanh nghiệp vì người tiêu dùng, Doanh nhân trí thức tiêu biểu năm 2020”. Đây là chương trình có ý nghĩa thiết thực nhằm đẩy mạnh hơn nữa hiệu quả của công tác thông tin, tuyên truyền, biểu dương những tấm gương người tốt việc tốt, thực hiện tốt các quy định của Nhà nước về bảo vệ môi trường, bảo vệ người tiêu dùng. Chương trình cũng ghi nhận những đóng góp to lớn của đội ngũ thanh niên trí thức trong việc áp dụng khoa học công nghệ tiên tiến để tạo ra những sản phẩm chất lượng, thân thiện với môi trường, vì mục tiêu phát triển bền vững”, TS. Đỗ Văn Chiến đánh giá.

Chương trình diễn ra thành công tốt đẹp. Thông qua chương trình ban tổ chức mong muốn trang bị cho các doanh nhân, trí thức các doanh nghiệp kinh doanh chân chính một hành trang để quảng bá và nâng cao uy tín cho các sản phẩm dịch vụ; người tiêu dùng sẽ có một dấu hiệu để nhận biết đâu là những sản phẩm, dịch vụ đáng tin cậy trên thị trường.

You have questions or comments. Please send us.

Send Contact

Related news