hotro.bxmt@gmail.com Hotline: 1900 7373

Notification

CẤP ĐỘ DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ngày 22-1, UBND TP.HCM có thông báo về cấp độ dịch trên địa bàn TP.HCM theo nghị quyết 128 của Chính phủ và quyết định 4800 của Bộ Y tế đến ngày 20-1-2022.

Theo đó, toàn địa bàn TP.HCM vẫn đạt cấp độ 1 (vùng xanh), đây là tuần thứ 3 liên tiếp TP.HCM trở thành "vùng xanh".

Ở cấp quận huyện, chỉ còn huyện Nhà Bè có cấp độ 2 (vùng vàng), còn lại đều đã đạt cấp độ 1. Như vậy, tuần này không có quận huyện tăng cấp độ dịch. Có 2 địa phương giảm từ cấp 2 xuống cấp 1 là quận 1 và huyện Cần Giờ.

Chi tiết thông báo.

You have questions or comments. Please send us.

Send Contact

Related news