tchc.vanthu@gmail.com Hotline: 19007373

Notification

Chính thức bỏ giãn cách hành khách trên xe khách từ ngày 07/05/2020

Chiều ngày 06/05, Bộ GTVT đã có văn bản hỏa tốc số 4306/BGTVT-CYT yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các Sở Giao thông Vận tải thông báo đến các đơn vị vận tải hành khách. Qua đó, bắt đầu từ 0 giờ ngày 07/05/2020 sẽ dỡ bỏ toàn bộ quy định về giãn cách hành khách trên các phương tiện vận tải hành khách.

Ngoài ra, cũng yêu cầu các đơn vị vận tải, hành khách tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 như đeo khẩu trang đúng cách tại khu vực bến xe cũng như trên phương tiện vận tải hành khách trong suốt hành trình; thực hiện khai báo y tế; thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn (có ít nhất 60% nồng độ cồn); kiểm tra thân nhiệt; hạn chế giao tiếp, ăn uống trên phương tiện vận tải khách; khử khuẩn các bề mặt trên phương tiện vận tải hành khách trước và ngay sau khi kết thúc chuyến đi.

Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây xin thống báo đến các đơn vị vận tải và hành khách được biết để nắm thông tin.

You have questions or comments. Please send us.

Send Contact

Related news