tchc.vanthu@gmail.com Hotline: 1900 7373

Notification

CHƯƠNG TRÌNH " ĐI AN TOÀN - VỀ HẠNH PHÚC"

Nhằm mục đích thông qua sóng truyền hình, đẩy mạnh công tác tuyên tuyền để nâng cao nhận thức, ý thức tự giác của người tham gia giao thông trong việc chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, góp phần xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng, thực hiện mục tiêu giảm ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông; đồng thời nâng cao tinh thần trách nhiệm và hiệu lực, hiệu quả, kỷ cương của lực lượng thực thi công vụ về đảm bảo trật tự an toàn giao thông  trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 23/04/2021 Ban ATGT Tp. HCM đã ban hành văn bản số 142/BATGT về tiếp nhận video clip làm tư liệu cho chương trình "Đi an toàn - Về hạnh phúc" phát trên sóng HTV. Chương trình được thưc hiện bởi Ban ATGT Tp. HCM phối hợp Đài Truyền hình Tp.HCM (HTV).

Thời gian tiếp nhận video clip: từ ngày 26/04/2021.

Thông báo chi tiết xem tại đây.

You have questions or comments. Please send us.

Send Contact

Related news