hotro.bxmt@gmail.com Hotline: 1900 7373

Event News

Công bố các Quyết định khen thưởng năm 2021

Sáng ngày 03/10/2022, trong buổi họp giao ban tháng 10 năm 2022, Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây đã công bố các Quyết định khen thưởng năm 2021, cụ thể như sau:

1. Tập thể Lao động xuất sắc cho Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây, theo Quyết định số 2035/QĐ-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm 2021.

2. Cờ Thi đua dẫn đầu khối cho Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây, theo Quyết định số 2522/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2022 Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tặng Cờ Thi đua năm 2021 đối với các tập thể dẫn đầu cụm, khối thi đua thuộc các sở, ban, ngành Thành phố, các quận, huyện, Tổng Công ty thuộc Thành phố.

3. Quyết định số 2036/QĐ-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tặng Bằng khen đối với các cá nhân thuộc Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn – TNHH Một thành viên đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 02 năm liên tục (2020, 2021); theo đó, Công ty có 06 cá nhân được vinh dự nhận Bằng khen UBND Thành phố Hồ Chí Minh, gồm:

1. Ông Nguyễn Minh Tiến – Phó Tổng Giám đốc;

2. Ông Nguyễn Văn Thành – Kế toán trưởng;

3. Ông Võ Văn Phúc – Nguyên Trưởng phòng Bán vé;

4. Ông Lê Hoàng Sơn – Trưởng phòng Kinh doanh Dịch vụ;

5. Ông Lê Công Quyền – Phó phòng Điều hành;

6. Ông Võ Duy Thịnh – Nhân viên Phòng Kinh doanh Dịch vụ.

Đồng thời, Công ty cũng công bố Quyết định khen thưởng đột xuất cho cá nhân Ông Nguyễn Anh Thuần vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng cháy chữa cháy tại Công ty.

Một số hình ảnh của buổi công bố các Quyết định khen thưởng năm 2021:

 

 

 

 

You have questions or comments. Please send us.

Send Contact

Related news