hotro.bxmt@gmail.com Hotline: 1900 7373

Đảng - Đoàn Thể

ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2022 - 2024

Thực hiện Kế hoạch số 45 KH/ĐTN ngày 10/12/2021 của Ban Chấp hành Đoàn Công ty về việc tổ chức Đại hội Chi Đoàn các cấp. Từ ngày 08/01/2022 đến 14/01/2022 tại Hội trường Công ty các Chi Đoàn Kinh doanh Dịch vụ, Chi Đoàn Bảo vệ, Chi Đoàn Vận tải (phòng TC-HC, phòng Kế toán, phòng Bán vé, phòng Điều hành) đã tổ chức Đại hội Đoàn viên nhiệm kỳ 2022 - 2024.

Đoàn viên Chi Đoàn Kinh doanh Dịch vụ

Đoàn viên Chi Đoàn Bảo vệ

Đoàn viên Chi Đoàn Vận tải

Đại hội thông qua tổng kết và kiểm điểm lại quá trình hoạt động của Chi Đoàn cũng như ghi nhận những đóng góp của BCH Chi Đoàn  trong nhiệm kỳ 2019 - 2022. Bầu ra BCH Chi Đoàn mới nhiệm kỳ 2022 - 2024. Cùng nhau thảo luận và đề ra được phương hướng nhiệm vụ hoạt động của BCH Chi Đoàn trong nhiệm kỳ 2022 - 2024.

BCH Chi Đoàn KDDV nhiệm kỳ 2022-2024

BCH Chi Đoàn Bảo vệ nhiệm kỳ 2022-2024

BCH Chi Đoàn Vận tải nhiệm kỳ 2022-2024

Bên cạnh đó, trong Đại hội cũng đã trao giấy chứng nhận cho các đoàn viên Công ty là tình nguyện viên tham gia tích cực trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Trao giấy chứng nhận cho các đoàn viên có đóng góp tích cực trong phòng, chống dịch Covid-19

Đại hội đã diễn ra trong không khí trang nghiêm, làm việc khẩn trương, hiệu quả và kết thúc thành công tốt đẹp.

Một số hình ảnh khác:

You have questions or comments. Please send us.

Send Contact

Related news