hotro.bxmt@gmail.com Hotline: 1900 7373

Dialogue at Workplace

ĐỐI THOẠI ĐINH KỲ I 2017

         Sáng ngày 06 tháng 02 năm 2017, tại phòng họp, Công ty Cổ Phần Bến Xe Miền Tây tổ chức buổi họp đối thoại định kỳ giữa ban Giám Đốc và người lao động. Buổi đối thoại diễn ra nghiêm túc, trang trọng, dân chủ và đúng thủ tục.

 

         Ông Nguyễn Xuân Tùng tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự, chương trình làm việc và thông qua nội dung đối thoại căn cứ theo Quyết định số 12/QĐ-BXMT ngày 24/01/2017 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây, tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ Quý I năm 2017, xem xét các ý kiến của người lao động đã được nêu tại đối thoại Quý IV năm 2016. 

 

 

 

Ông Kiều Nam Thành – Tổng Giám đốc báo cáo tóm tắt kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2016 và nhấn mạnh một số phương hướng năm 2017

 

Ông Nguyễn Xuân Tùng tổng hợp các ý kiến và việc thực hiện các ý kiến của người lao động tại Đối thoại Quý IV năm 2016: hầu hết các ý kiến đã và đang được Tổng Giám đốc chỉ đạo thực hiện.

 

Trong ký Đối thoại lần này đại diện người lao động cũng có những đề xuất với ban Giám Đốc một số đề nghị như: xem xét tăng thêm phí đậu đêm xe qua bến nhằm tăng doanh thu cho Công ty cho năm 2017. 

 

Buổi đối thoại diễn ra nghiêm túc, trang trọng, dân chủ và đúng thủ tục.

 

Cuộc họp kết thúc vào 10 giờ 30 cùng ngày.

 

Một số hình ảnh tại buổi Đối thoại

 

 

 

Chi tiết biên bản cuộc họp

 

 

You have questions or comments. Please send us.

Send Contact

Related news