hotro.bxmt@gmail.com Hotline: 1900 7373

Dialogue at Workplace

ĐỐI THOẠI ĐINH KỲ III 2017

     Vào lúc 14g30 ngày 08 tháng 05 năm 2017, tại phòng họp, Công ty Cổ Phần Bến Xe Miền Tây tổ chức buổi họp đối thoại định kỳ giữa ban Giám Đốc và người lao động. Buổi đối thoại diễn ra nghiêm túc, trang trọng, dân chủ và đúng thủ tục.

   Ông Phùng Minh Hải tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự, chương trình làm việc và thông qua nội dung đối thoại căn cứ theo Quyết định số 88/QĐ-BXMT ngày 26/07/2017 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây:

     - Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

    - Xem xét các ý kiến của người lao động đã được nêu tại đối thoại Quý I, Quý II năm 2017 và Hội nghị Người lao động năm 2017.

      - Các nội dung khác mà hai bên quan tâm.

    Tại cuộc họp các thành viên Ban chấp hành Công đoàn và thành viên đại diện tập thể người lao động các phòng tham gia đối thoại định kỳ có đưa ra một số ý kiến.

     Ông Nguyễn Ngọc Thừa – Tổng Giám đốc kết luận chỉ đạo thực hiện các ý kiến đối thoại.

     Ông Trần Văn Phương – Bí thư Đảng ủy Công ty phát biểu ý kiến nhận xét về buổi Đối thoại

 

     Buổi đối thoại diễn ra nghiêm túc, trang trọng, dân chủ và đúng thủ tục.

     Cuộc họp kết thúc vào 11 giờ 00 cùng ngày.

 

 

 

     Biên bản chi tiết cuộc họp.

     

You have questions or comments. Please send us.

Send Contact

Related news