hotro.bxmt@gmail.com Hotline: 1900 7373

Dialogue at Workplace

ĐỐI THOẠI ĐINH KỲ IV 2016

         Sáng ngày 08 tháng 11 năm 2016, tại hội trường, Công ty Cổ Phần Bến Xe Miền Tây tổ chức buổi họp đối thoại định kỳ giữa ban Giám Đốc và người lao động. Buổi đối thoại diễn ra nghiêm túc, trang trọng, dân chủ và đúng thủ tục.

 

 

        Ông Nguyễn Xuân Tùng tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự, chương trình làm việc và thông qua nội dung đối thoại căn cứ theo Quyết định số 131/QĐ-BXMT ngày 27/10/2016 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây, tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ Quý IV năm 2016, xem xét các ý kiến của người lao động đã được nêu tại đối thoại Quý III năm 2016.

 

 

          Ông Kiều Nam Thành – Tổng Giám đốc báo cáo tóm tắt kết quả sản xuất, kinh doanh 9 tháng đầu năm 2016 và nhấn mạnh một số nhiệm vụ Quý IV năm 2016

 

          Trong ký Đối thoại lần này đại diện người lao động cũng có những đề xuất với ban Giám Đốc một số đề nghị như: đề xuất trang bị đồng phục hoạt động ngoại khóa cho CBCNV Công ty, kết hợp với hệ thống nhận diện thương hiệu Samco để quảng bá thương hiệu Bến xe Miền Tây, hỗ trợ về cơ sở vật chất cho công tác văn nghệ phục vụ cho Đại hội Đoàn Thanh niên tại Công ty vào tháng 12, dán gạch cho phòng Bán vé và các phòng khối trực tiếp để tránh ẩm mốc và tạo thẩm mỹ cho nơi làm việc, trang bị cho các phòng khối trực tiếp các tủ thuốc y tế phục vụ cho CBCNV thuận tiện sử dụng, trang bị nước uống các thương hiệu nổi tiếng hơn cho CBCNV, đề xuất lãnh đạo công ty hỗ trợ anh chị em phương tiện để đi phúng điếu người thân của người lao động,....

 

Buổi đối thoại diễn ra nghiêm túc, trang trọng, dân chủ và đúng thủ tục.

        Cuộc họp kết thúc vào 10 giờ 30 cùng ngày

 

          Một số hình ảnh buổi đối thoại:

 

 

 

 

Biên bản chi tiết cuộc họp

 

You have questions or comments. Please send us.

Send Contact

Related news