tchc.vanthu@gmail.com Hotline: 19007373

Đối thoại định kỳ

ĐỐI THOẠI ĐỊNH KỲ LẦN 2 NĂM 2020

Ngày 16 tháng 4 năm 2020, Công ty Cổ phần Bến xe MIền Tây đã tổ chức buổi đối thoại định kỳ giữa người sử dụng lao động và đại diện người lao động lần thứ 2 năm 2020. Buổi đối thoại đã thông qua những công tác và thành quả đã đạt được trong 3 tháng đầu năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ quý 3 năm 2020. Ngoài ra, qua đối thoại đã ghi nhận được một ý kiến từ phía đại diện tập thể người lao động và đại diện người sử dụng lao động đã giải quyết trực tiếp ý kiến này tại hội nghị.

Biên bản hội nghị.

You have questions or comments. Please send us.

Send Contact

Related news