tchc.vanthu@gmail.com Hotline: (028) 38752953 – (028) 38751252

Notification

Đối thoại định kỳ lần 4 năm 2014

 

Ngày 17 tháng 12 năm 2014, Công ty cổ phần Bến Xe Miền Tây tổ chức buổi họp đối thoại định kỳ giữa ban Giám Đốc, trưởng các phòng ban và  đại diện người lao động cùng tham dự

Trước khi đi vào trương chình đối thoại Ông Kiều Nam Thành – Tổng Giám đốc đã báo cáo trước toàn hội nghị tình hình SXKD và phương hương nhiệm vụ năm 2015.

Hội nghị đối thoại lần này đã trao đổi và thảo luận về tất cả các vấn đề liên quan đến người lao động: tình hình SXKD, việc thực hiện hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, quy chế tại nơi làm việc, điều kiện làm việc, yêu cầu của người lao động đối với người sử dụng lao động và yêu cầu của người sử dụng lao động đối với người lao động và tập thể lao động.

Tại buổi đối thoại tập thể Tổng Giám Đốc Công ty và trưởng phòng các đơn vị đã lắng nghe toàn bộ những ý kiến, thắc mắc, phản ánh, kiến nghị và đề xuất của người lao động trong công ty. Trên cơ sở đó Ban Giám đốc Công ty, Công Đoàn và Người lao động cùng trao đổi, thảo luận và giải quyết các vấn đề phát sinh ngoài thoả ước lao động tập thể và hợp đồng lao động.

Kết thúc hội nghị đối thoại lần 4 năm 2014, toàn bộ những thắc mắc của người lao động đều được giải thích thỏa đáng, những kiến nghị đề xuất được ghi nhận và giải quyết, tạo cho mọi người tâm lý thoải mái và phấn chấn. Qua đó giúp người lao động yên tâm làm việc, nỗ lực hết mình cùng Ban lãnh đạo Công ty vượt qua giai đoạn khó khăn chung của nền kinh tế để phát triển bền vững.

Một số hình ảnh hội nghị:

 

Hoàng Sơn

 

You have questions or comments. Please send us.

Send Contact

Related news