hotro.bxmt@gmail.com Hotline: 1900 7373

Dialogue at Workplace

ĐỐI THOẠI ĐỊNH KỲ LẦN 4 NĂM 2020

Ngày 13 tháng 10 năm 2020, Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây đã tổ chức Đối thoại định kỳ lần 4 năm 2020 – đây là một trong những hoạt động được tổ chức định kỳ hàng Quý, qua đó giúp người lao động và người sử dụng lao động chia sẻ những thông tin chính thống, đầy đủ, phát huy tính dân chủ tại nơi làm việc.

Ông Đặng Nguyễn Nguyên Huân - Tổng Giám đốc Công ty và ông Nguyễn Minh Tiến - Chủ tịch Công đoàn Công ty đồng chủ trì Hội nghị. Thành phần tham dự hội nghị bao gồm: lãnh đạo Đảng ủy, Ban Giám đốc, Ban chấp hành Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên, thành viên đại diện tập thể lao động.

Tại buổi đối thoại, Tổng Giám đốc đã thông báo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý III/2020 của Công ty. Tổng Giám đốc nhấn mạnh đến những nỗ lực, sự đoàn kết, bản lĩnh của tập thể Lãnh đạo và CBCNV  để duy trì ổn định hoạt động SXKD trong giai đoạn hiện nay. Bên cạnh đó, cũng có những góp ý từ phía người lao động nhằm nâng cáo chất lượng phục vụ của Công ty.

Thay mặt người lao động, đại diện các công đoàn bộ phận đã gửi lời cảm ơn Ban lãnh đạo Công ty đã luôn quan tâm đến việc đảm bảo thu nhập cho người lao động, đặc biệt là trong giai đoạn khủng hoảng do dịch bệnh như hiện nay.

Chi tiết biên bản đối thoại định kỳ.

You have questions or comments. Please send us.

Send Contact

Related news