hotro.bxmt@gmail.com Hotline: 1900 7373

Dialogue at Workplace

ĐỐI THOẠI ĐỊNH KỲ LẦN I NĂM 2021

Ngày 11 tháng 01 năm 2021 vào lúc 13 giờ 30 phút, Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây đã tổ chức Đối thoại định kỳ lần I năm 2020 – đây là một trong những hoạt động được tổ chức định kỳ hàng Quý, qua đó giúp người lao động và người sử dụng lao động chia sẻ những thông tin chính thống, đầy đủ, phát huy tính dân chủ tại nơi làm việc.

Ông Đặng Nguyễn Nguyên Huân - Tổng Giám đốc Công ty và ông Nguyễn Minh Tiến - Chủ tịch Công đoàn Công ty đồng chủ trì Hội nghị. Thành phần tham dự hội nghị bao gồm: lãnh đạo Đảng ủy, Ban Giám đốc, Ban chấp hành Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên, thành viên đại diện tập thể lao động.

Tại buổi đối thoại, Tổng Giám đốc đã trình bày tóm kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ trong 3 tháng đầu năm 2021 của Công ty. Cũng tại buổi đối thoại, báo cáo kết quả thực hiện ý kiến của những lần đối thoại trước. Bên cạnh đó, cũng có những góp ý từ phía người lao động nhằm nâng cáo chất lượng phục vụ của Công ty.

Thay mặt người lao động, đại diện các công đoàn bộ phận đã gửi lời cảm ơn Ban lãnh đạo Công ty đã luôn quan tâm đến việc đảm bảo thu nhập cho người lao động, đặc biệt là trong giai đoạn khủng hoảng do dịch bệnh như hiện nay.

Buổi đối thoại diễn ra nghiêm túc, trang trọng và dân chủ. Buổi đối thoại kết thúc vào lúc 15 giờ 30 phút cùng ngày.

Chi tiết biên bản đối thoại định kỳ.

You have questions or comments. Please send us.

Send Contact

Related news