hotro.bxmt@gmail.com Hotline: 1900 7373

Công trình - Dự án

Hệ thống xử lý nước thải

Theo thông tư 49/2012/TT-BGTVT, ngày 12/12/2012 của Bộ Giao Thông Vận Tải về quy định bảo vệ môi trường. Bến xe khách phải có hệ thống công trình thu gom, xử lý nước thải tập trung theo quy định và có đủ thiết bị, phương tiện và lực lượng lao động thu gom chất thải, làm vệ sinh môi trường trong phạm vi xử lý.

Bến Xe Miền Tây đã đầu tư hệ thống xử lý nước thải với quy mô sử lý 200M3/ngày, tổng vốn đầu tư cho công trình khoảng 4,3 tỷ đồng, chất lượng nước thải ra ngoài sau khi qua hệ thống xử lý đạt chuẩn A. Dự án đã khỏi công ngày 12/08/2015 dự kiến hoàn thành trong tháng 11/2015.

Hình ảnh công trình:

Công trình hệ thống xử lý nước thải đang thi công.

Một số công trình trọng điểm khác trong năm 2015.

Công trình nhà khách chờ xe.

Cổng chào hành khách.

Nhà Ga mới và bảng hệ thống thông tin tài chuyến.

Hệ thống PCCC

 

Công trình trong  tương lai - Cổng vào dành riêng cho xe buýt

Hoàng Sơn

You have questions or comments. Please send us.

Send Contact

Related news