hotro.bxmt@gmail.com Hotline: 1900 7373

Event News

HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2023

Nhằm phát huy quyền dân chủ trực tiếp của người lao động, tạo điều kiện để người lao động được biết, được tham gia ý kiến, được quyết định và giám sát những vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích, nghĩa vụ và trách nhiệm của người lao động. Và đánh giá một năm thực hiện Thỏa ước lao động tập thể, các chế độ, chính sách liên quan đến người lao động đồng thời thảo luận và bàn bạc các vấn đề khác mà người sử dụng lao động và người lao động quan tâm.

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây cùng Ban chấp hành Công đoàn Công ty đã tiến hành tổ chức Hội nghị Đại biểu người lao động năm 2023 vào sáng ngày 25 tháng 4 năm 2023.

Đại biểu tham dự hội nghị

Đến tham dự Hội nghị bà Tăng Thị Thu Lý - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty SAMCO và bà Nguyễn Thị Thanh Dung - Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty.

Qua đó Hội nghị tổng kết kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Đánh giá một năm việc thực hiện Thỏa ước Lao động tập thể, các chế độ, chính sách liên quan đến người lao động, thảo luận và bàn bạc các vấn đề mà người sử dụng lao động và người lao động quan tâm. Và Hội nghị đã bầu ra 6 thành viên đại diện tập thể người lao động tham gia đối thoại định kỳ năm 2023.

Bà Nguyễn Thị Thanh Dung – Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty SAMCO có đôi lời phát biểu tại Hội nghị: Thứ nhất, hàng năm, Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây cùng BCH Công đoàn Công ty đều thống nhất bổ sung các quyền lợi, chế độ phúc lợi thêm cho người lao động vào Thỏa ước lao động tập thể - đây là điều đáng mừng trong việc chăm lo đời sống người lao động. Thứ hai, Công ty là một trong các đơn vị của Tổng Công ty đã thực hiện tốt quy chế dân chủ tại cơ sở, hiện nay Quốc hội đã ban hành Luật thực hiện dân chủ cơ sở năm 2022 có hiệu lực từ 01/7/2023, Công ty lưu ý thêm để làm cơ sở thực hiện tốt quy định pháp luật. Thứ ba, trong điều kiện tình hình dịch covid có thể quay trở lại, BCH Công đoàn Công ty cần có những giải pháp, quan tâm nâng cao thể trạng, sức khỏe cho người lao động. Cuối cùng, nhằm hưởng ứng tốt phong trào “Một triệu sáng kiến” của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Công đoàn Tổng Công ty SAMCO phát động đến người lao động Bến xe Miền Tây phát huy mạnh mẽ tính sáng tạo, cải tiến hơn nữa trong hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm góp phần đạt được mục tiêu do Công đoàn Tổng Công ty đề ra.

Bà Nguyễn Thị Thanh Dung phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Hội nghị diễn ra trong không khí trang nghiêm, dân chủ và kết thúc thành công tốt đẹp lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày.

Một số hình ảnh tại hội nghị:

You have questions or comments. Please send us.

Send Contact

Related news