hotro.bxmt@gmail.com Hotline: 1900 7373

Đảng - Đoàn Thể

HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022

Thực hiện quy định số 48-QĐ/TW ngày 21/12/2021 của Ban chấp hành trung ương quy định về chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước. Ngày 26/08/2022 tại hội trường Công ty, Đảng bộ Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng 6 tháng cuối năm 2022. Qua đó đánh giá những kết quả mà Đảng bộ Công ty đã thực hiện được; những mặt còn tồn tại cần phải khắc phục và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp để lãnh đạo thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ trong năm 2022.

Toàn thể đảng viên của Đảng bộc Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây

Đến tham dự hội nghi có đồng chí Lê Thị Mỹ Hạnh – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy TCT Samco, đồng chí Nguyễn Tấn Bảo – Ủy viên UBKT Đảng ủy TCT Samco, đồng chí Đặng Nguyễn Nguyên Huân – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy TCT Samco – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây, đồng chí Trần Văn Phương – Bí thư Đảng ủy – Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây và các đồng chí ban chấp hành Đảng bộ Công ty cùng toàn thể đảng viên của Đảng bộ.

Hội nghị thông qua báo cáo tóm tắt công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng 6 tháng cuối năm 2022, những giải pháp trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, công bố khen thưởng cho các cá nhân có thành tích nổi bật

Đ/c Trần Văn Phương báo cáo tóm tắt công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng 6 tháng cuối năm 2022.

Hội nghị kết thúc thành công tốt đẹp vào lúc 11h cùng ngày.

You have questions or comments. Please send us.

Send Contact

Related news