hotro.bxmt@gmail.com Hotline: 1900 7373

Đảng - Đoàn Thể

HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ SẢN XUẤT KINH DOANH 6 THÁNG ĐẦU NĂM, PHƯƠNG HƯỚNG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023

Thực hiện quy định số 48-QĐ/TW ngày 20/12/2021 của Ban chấp hành trung ương quy định về chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước. Ngày 27/07/2023 tại hội trường Công ty, Đảng bộ Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2023 và phương hướng 6 tháng cuối năm 2023, kết hợp sinh hoạt chính trị tư tưởng về tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Qua đó đánh giá những kết quả mà Đảng bộ Công ty đã thực hiện được; những mặt còn tồn tại cần phải khắc phục và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp để lãnh đạo thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ trong năm 2023.

Tại đây, Báo cáo viên Tiến sĩ Trần Tuấn Duy - Trưởng bộ môn Luật, Phó Trưởng khoa, Khoa Nhà nước và pháp luật, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi sinh hoạt chính trị tư tưởng về tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với toàn thể Đảng viên của Công ty.

Báo cáo viên Tiến sĩ Trần Tuấn Duy tại buổi sinh hoạt

Sau khi buổi sinh hoạt kết thúc, cũng tại hội trường Công ty tiếp tục tiến hành tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2023 và phương hướng 6 tháng cuối năm 2023

Đến tham dự hội nghi có đồng chí Lê Thị Mỹ Hạnh – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy TCT Samco, đồng chí Nguyễn Tấn Bảo – Ủy viên UBKT Đảng ủy TCT Samco, đồng chí Đặng Nguyễn Nguyên Huân – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy TCT Samco – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây, đồng chí Trần Văn Phương – Bí thư Đảng ủy – Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây và các đồng chí ban chấp hành Đảng bộ Công ty cùng toàn thể đảng viên của Đảng bộ.

Toàn thể Đảng viên tại hội nghị

Tại hội nghị, Đồng chí Trần Văn Phương – Bí thư Đảng ủy Công tyđồng chí Đặng Nguyễn Nguyên Huân – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy TCT Samco – Tổng Giám đốc Công ty đã trình bày báo cáo tóm tắt công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2023 và phương hướng 6 tháng cuối năm 2023 báo cáo về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong 6 tháng đầu năm 2023 và phương hướng 6 tháng cuối năm 2023.

Đồng chí Trần Văn Phương và đồng chí Đặng Nguyễn Nguyên Huân báo cáo tại hội nghị

Đến với Hội nghị, đồng chí Lê Thị Mỹ Hạnh – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy TCT Samco đã biểu dương những kết quả đạt được của Công ty, đây là kết quả hết sức đáng quý, đồng thời đồng chí cũng trao đổi thêm một số nội dung để đảng bộ Công ty quan tâm:

Đồng chí Lê Thị Mỹ Hạnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Hội nghị kết thúc thành công tốt đẹp vào lúc 11 giờ 30 cùng ngày.

You have questions or comments. Please send us.

Send Contact

Related news