hotro.bxmt@gmail.com Hotline: 1900 7373

Đảng - Đoàn Thể

HỘI NGHỊ SƠ KẾT GIỮA NHIỆM KỲ ĐẢNG BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE MIỀN TÂY LẦN THỨ IV NHIỆM KỲ 2020-2025

Thực hiện Kế hoạch số 34-KH/ĐU ngày 10/5/2023 của Ban thường vụ Đảng ủy TCT Samco về việc đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ TCT lần thứ IV và Nghị quyết đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 và thực hiện Công văn số 131-CV/ĐU ngày 10/4/2023 của Ban thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Samco về việc sơ kết và biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 19/05/2021 – 19/05/2023.

Ngày 30/5/2023 tại Hội trường Công ty, Đảng bộ Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây tổ chức Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ Đảng bộ công ty lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025. Qua đó đánh giá những kết quả mà Đảng bộ đã thực hiện được, tổng hợp những mặt còn hạn chế giữa nhiệm kỳ, đồng thời, đề ra nhiệm vụ, giải pháp cho 2 năm còn lại để hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu Nghị quyết đại hội đã đề ra; đồng thời kết hợp Đảng bộ sẽ sơ kết và biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 19/05/2021 – 19/05/2023.

Đại biểu tham dự tại hội nghị

Đến tham dự hội nghi có đồng chí Lê Thị Mỹ Hạnh – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy TCT Samco – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây, đồng chí Đặng Nguyễn Nguyên Huân – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy TCT Samco – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây, đồng chí Trần Văn Phương – Bí thư Đảng ủy – Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây và các đồng chí ban chấp hành Đảng bộ Công ty cùng toàn thể đảng viên của Đảng bộ.

Đồng chí Trần Văn Phương – Bí thư Đảng ủy Công ty thông qua báo cáo tóm tắt sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ Công ty lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025; nhiệm vụ giải pháp đến năm 2025 trong đó đồng chí đã trình bày về tình hình kinh doanh của Công ty trước và bị ảnh hưởng sau đại dịch Covid-19 cũng như những nguyên nhân, hạn chế của Công ty và Hội nghị thống nhất ủy quyền cho BCH Đảng ủy Công ty điều chỉnh chỉ tiêu phù hợp tình hình thực tế theo Nghị quyết Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Đồng thời, đồng chí Đặng Nguyễn Nguyên Huân – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty đã báo cáo rõ thêm về hoạt động của Công ty trong nửa nhiệm kỳ vừa qua, cũng như đưa ra những mục tiêu mà Công ty sẽ hoàn thiện trong nửa nhiệm kỳ còn lại.

Đồng chí Trần Văn Phương – Bí thư Đảng ủy Công ty thông qua báo cáo tóm tắt sơ kết giữa nhiệm kỳ

Đặng Nguyễn Nguyên Huân báo cáo rõ thêm về hoạt động của Công ty trong nửa nhiệm kỳ vừa qua

Tại hội nghị, đồng chí Diệp Minh Sang – Bí thư chi bộ phòng Bảo vệ đã trình bày tham luận về việc sắp xếp xe đậu đỗ trong bến trong bối cảnh TP.HCM cấm xe giường nằm vào nội đô từ 10/1/2023.

Đồng chí Diệp Minh Sang – Bí thư chi bộ phòng Bảo vệ đã trình bày tham luận về việc sắp xếp xe đậu đỗ trong bến

Đến với Hội nghị, đồng chí Lê Thị Mỹ Hạnh – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy TCT Samco đã biểu dương những kết quả đạt được của Công ty, đây là kết quả hết sức đáng quý, bên cạnh Công ty tiếp tục theo dõi kết quả của các cơ quan chức năng hoàn thiện các thủ tục pháp lý các dự án phát triển sản xuất kinh doanh Công ty, tiếp tục công tác đào tạo đội ngũ cán bộ đặc biệt là đội ngũ kế thừa.

Đồng chí Lê Thị Mỹ Hạnh – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy TCT Samco phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Kết thúc chương trình, đại diện Đảng ủy Công ty công bố quyết định khen thưởng cho các tập thể và cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 19/05/2021 – 19/05/2023.

Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh

Hội nghị kết thúc thành công tốt đẹp vào lúc 16 giờ 30 cùng ngày.

Một số hình ảnh từ Đại hội:

You have questions or comments. Please send us.

Send Contact

Related news