tchc.vanthu@gmail.com Hotline: 19007373

Đảng - Đoàn Thể

HỘI NGHỊ SƠ KẾT HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH NĂM 2019 và TUYÊN TRUYỀN 50 NĂM THỰC HIỆN DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

     Vào chiều ngày 13 tháng 5 năm 2019, hội nghị sơ kểt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 và tuyên truyền 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã diễn ra tại hội trường Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây.

     Hội nghị đã thông qua báo cáo sơ kết học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 về những mặt làm được, những hạn chế và những bài học kinh nghiệm.

     Hội nghị cũng đã được nghe tuyên truyền 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh do ThS. Vũ Trung Kiên - Giảng viên Học viện Chính trị Quốc gia Khu vực 2, trình bày.

     Tại Hội nghị cũng đã khen thưởng 6 tập thể và 15 cá nhân đã thực hiện tốt trong việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019.

 

 

You have questions or comments. Please send us.

Send Contact

Related news