hotro.bxmt@gmail.com Hotline: 1900 7373

Đảng - Đoàn Thể

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG & HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2022

Vào lúc 14 giờ 00 ngày 19/05/2022 tại hội trường Công ty, Đảng bộ Công ty cổ phần Bến xe Miền Tây tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Qua đó để đánh giá những kết quả mà Đảng bộ Công ty đã thực hiện được trong năm 2021; những mặt còn tồn tại cần phải khắc phục và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, những giải pháp để lãnh đạo thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ trong năm 2022.

Hội nghị vinh dự được đón tiếp Đồng chí Lê Thị Mỹ Hạnh – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tổng Công ty Samco –  Chủ tịch HĐQT Công ty; Bà Tăng Thị Thu Lý – Phó TGĐ Tổng Công ty Samco; Bà Nguyễn Thị Thanh Dung - Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Samco; Ban lãnh đạo của Công ty; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ, Ban chấp hành các đoàn thể, Công đoàn, Đoàn TN; Trưởng phó các phòng, cùng toàn thể đảng viên Đảng bộ.

Tại Hội nghị đồng chí Trần Văn Phương – Bí thư Đảng ủy – Phó TGĐ Công ty và đồng chí Đặng Nguyễn Nguyên Huân – Phó Bí thư Đảng ủy – TGĐ Công ty trình bày tóm tắt báo cáo công tác xây dựng Đảng năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 và báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, phương hướng thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

Đồng chí Trần Văn Phương báo cáo công tác xây dựng Đảng

Đồng chí Đặng Nguyễn Nguyên Huân báo cáo hoạt động SXKD 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022

Sau khi Hội nghị tổng kết xây dựng Đảng kết thúc, cũng tại hội trường Công ty, Ban TGĐ cùng ban chấp hành Công đoàn  đã tiến hành tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2022. Hội nghị nhằm phát huy quyền dân chủ trực tiếp của người lao động; tạo điều kiện để người lao động được biết, được tham gia ý kiến, được quyết định và giám sát những vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích, nghĩa vụ và trách nhiệm của người lao động. Đánh giá một năm thực hiện Thỏa ước Lao động tập thể; các chế độ, chính sách liên quan đến người lao động; thảo luận, bàn bạc các vấn đề khác mà người sử dụng lao động và người lao động quan tâm.

Đoàn chủ tịch điều khiển Hội nghị

Hội nghị thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022; báo cáo kết quả Hội nghị người lao động cấp phòng và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của người lao động; tình hình thực hiện Thỏa ước lao động tập thể năm 2021; báo cáo Quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2021 và kế hoạch năm 2022; báo cáo thu chi từ quỹ từ thiện xã hội năm 2021 và kế hoạch năm 2022;  báo cáo Ban Thanh tra nhân dân năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022; phát động phong trào thi đua năm 2022. Hội nghị cũng thông qua bầu cử, bầu Ban Thanh tra nhân dân nghiệm kỳ 2022-2024 và các thành viên đại diện tập thể lao động tham gia đối thoại năm 2022.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bà Nguyễn Thị Thanh Dung - Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Samco  đánh giá cao các kết quả Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây đạt được trong thời gian qua, hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được giao trong điều kiện khó khăn. Đặc biệt là công tác phòng chống dịch Covid-19.

Bà Nguyễn Thị Thanh Dung - phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị

Hội nghị cũng thông qua khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong năm 2021.

Khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích năm 2021

Hội nghị diễn ra với tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, dân chủ và kết thúc thành công tốt đẹp lúc 17 giờ 00 cùng ngày.

Một số hình ảnh khác của Hội nghị:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

You have questions or comments. Please send us.

Send Contact

Related news