tchc.vanthu@gmail.com Hotline: 19007373

Đảng - Đoàn Thể

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT XÂY DỰNG ĐẢNG & HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU NGƯỜI LAO ĐỘNG 2021

Sáng ngày 02/04/2021 tại hội trường Công ty, Đảng bộ Công ty cổ phần Bến xe Miền Tây tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Qua đó để đánh giá những kết quả mà Đảng bộ Công ty đã thực hiện được trong năm 2020; những mặt còn tồn tại cần phải khắc phục và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, những giải pháp để lãnh đạo thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ trong năm 2021.

Đến tham dự hội nghị có đồng chí Lê Thị Mỹ Hạnh – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tổng công ty Samco –  Chủ tịch HĐQT Công ty; Bà Tăng Thị Thu Lý – Phó TGĐ Tổng công ty Samco; ban lãnh đạo của Công ty; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ, Ban chấp hành các đoàn thể, Công đoàn, Đoàn TN; Trưởng phó các phòng, cùng toàn thể đảng viên Đảng bộ.

Tại Hội nghị đồng chí Trần Văn Phương – Bí thư Đảng ủy – Phó TGĐ Công ty và đồng chí Đặng Nguyễn Nguyên Huân – Phó Bí thư Đảng ủy – TGĐ Công ty trình bày tóm tắt báo cáo công tác xây dựng Đảng năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 và báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, phương hướng thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

Đồng chí Trần Văn Phương báo cáo công tác xây dựng Đảng

Đồng chí Đặng Nguyễn Nguyên Huân báo cáo một số giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021

Bà Tăng Thị Thu Lý - phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị

Sau khi Hội nghi tổng kết xây dựng Đảng kết thúc, cũng tại hội trường Công ty, Ban TGĐ cùng ban chấp hành Công đoàn  đã tiến hành tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2021. Hội nghị nhằm phát huy quyền dân chủ trực tiếp của người lao động; tạo điều kiện để người lao động được biết, được tham gia ý kiến, được quyết định và giám sát những vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích, nghĩa vụ và trách nhiệm của người lao động. Đánh giá một năm thực hiện Thỏa ước Lao động tập thể; các chế độ, chính sách liên quan đến người lao động; thảo luận, bàn bạc các vấn đề khác mà người sử dụng lao động và người lao động quan tâm.

Đoàn chủ tịch điều khiển Hội nghị

Hội nghị thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021; báo cáo kết quả Hội nghi người lao động cấp phòng và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của người lao động; tình hình thực hiện Thỏa ước lao động tập thể năm 2020; báo cáo Quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2020 và kế hoạch năm 2021; báo cáo thu chi từ quỹ từ thiện xã hội năm 2020 và kế hoạch năm 2021;  báo cáo Ban Thanh tra nhân dân năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021; nội dung dự thảo Nội quy lao động, Bản TULĐTT 2021 – 2024 và quy chế trả lương trả thưởng. Cũng trong Hội nghị ông Đặng Nguyễn Nguyên Huân – TGĐ Công ty đại diện cho người sử dụng lao động và ông Nguyên Minh Tiến – Chủ tịch Công đoàn – đại diện cho người lao động ký kết Thỏa ước lao động tập thể 2021 – 2024.

Ký kết Thỏa ước lao động tập thể 2021 - 2024

Hội nghị cũng thông qua khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong năm 2020.

Khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích năm 2020

Hội nghị diễn ra với tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, dân chủ và kết thúc thành công tốt đẹp.

Một số hình ảnh khác của Hội nghị:

You have questions or comments. Please send us.

Send Contact

Related news