hotro.bxmt@gmail.com Hotline: 1900 7373

Event News

HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE MIỀN TÂY NĂM 2020

Tiếp tục dẩy mạnh phong trào "Toàn dân tích cực rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại", qua đó tăng cương rèn luyện sức khỏe cho công nhân viên chức lao đông (CNVC-LĐ) để phục vụ tốt hơn cho quá trình lao động, sản xuất kinh doanh của Công ty. Nhằm mục đích tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích thi đua sôi nổi, giao lưu học hỏi của người lao động giữa các phòng trong Công ty, tạo sự đoàn kết học hỏi lẫn nhau, thông qua đó chọn được hạt nhân nòng cốt trong phong trào. Công đoàn và Đoàn Thanh niên Công ty đã phối hợp tổ chức Hội thao Công ty năm 2020 cho toàn thể CNVC-LĐ.

Hội thao diễn ra trong hai ngày 10/07/2020 và 11/07/2020 với 4 môn thi đấu: Bida, cầu lông, nhảy bao bố và bóng đá mini.  Hội thao thu hút hơn 50 vận động viên đến từ các phòng ban của Công ty. Ban tổ chức đã trao tổng cộng 16 giải cho các cá nhân và tập thể có thành tích thi đấu xuất sắc.

Một số hình ảnh tại hội thao:

 

You have questions or comments. Please send us.

Send Contact

Related news